Afrensnings ydelser fra HGO-harndrup

Dele til videreforarbejdning, renses for fedt, olie, grater mm.

Siden er under opbygning, og vi vender snart tilbage hertil med yderligere beskrivelse på vores kvalitets ydelser